Synpunktshantering

Skyline över Katrineholm

I Katrineholms kommun är ett av våra mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Din synpunkt är viktig för kommunens fortsatta utveckling.

En synpunkt kan vara beröm. Det kan även vara förslag eller uppslag, en idé eller en plan för utveckling. En synpunkt kan dessutom vara ett klagomål, där du uttrycker ditt missnöje med en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller och som inte motsvarar förväntningarna. En felanmälan är också en synpunkt.

Genom synpunkter:

  • Ökar ditt inflytande, delaktighet och dialog med Katrineholms kommun. 
  • Får vi snabbt reda på problem eller brister som vi kan åtgärda. 
  • Får vi hjälp i vårt förbättringsarbete och bra beslutsunderlag till förändringar och prioriteringar.

Inkomna synpunkter 2015

Under 2015 har totalt 131 synpunkter registrerats online via e-tjänsten Synpunkten på Katrineholms kommuns webbplats, och de uppsatta brevlådorna på respektive förvaltning. 

1. Bildningsförvaltningen 12
2. Kommunledningsförvaltningen 15
3. Kultur- och turismförvaltningen  10
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen         26
5. Service- och teknikförvaltningen  25
6. Socialförvaltningen   0
7. Viadidakt 14
8. Vård- och omsorgsförvaltningen 29
TOTALT  131

Exempel 2015
Nedan kan du ta del av några av de synpunkter som inkom under 2015, och de åtgärder som gjordes.

ASPEN

Under försommaren i juni 2015 kom det in fyra synpunkter angående badplatsen Aspen utanför Bie. Efter att ha granskat synpunkterna, och talat med flera som nyttjar badplatsen, bedömde kommunen att ett antal åtgärder skulle vidtas vid badplatsen.

Åtgärder vid Aspen:

  • vassen röjdes bort vid bryggan
  • sjöbotten rensades
  • gamla och rostiga rör togs bort från botten
  • en ny stege sattes dit vid bryggan
  • det tillfördes ett nytt bänkbord
  • grusvägen jämnades till.

Hur mycket kan du förändra med ett inlägg på Facebook?

STREET WORKOUT

Katrineholm har upprättat aktivitetsparker på olika ställen i kommunen. De aktivitetsparker som finns idag är belägna vid Strandgården, Stadsparken och vid Furuliden. De är till för alla att använda, äldre som yngre och de är öppna för träning dygnet runt, året runt. Dock tyckte nyinflyttade Emil Thebo, 22, att det saknades en aktivitetspark, eller utegym, i Katrineholm för street workout. Det är en slags träningsform som går ut på att man använder sin egen kropp som träningsmotstånd, i likhet med gymnastik, parkour och akrobatik.  Träningen sker ofta utomhus, vilket gör att en aktivitetspark är väldigt passande. Emil vände sig personligen till kommunen på Facebook.

Emil Thebo vid utegymmet vid Djulö badplats

”Jag frågade kommunen, och de frågade vad jag själv kunde bidra med. Jag sa att jag kan kolla vad som behövs och ta fram det rätta virket.”

Emil fick en snabb respons, inte lång tid därefter blev han ombedd att komma till stadshuset för att diskutera saken ytterligare. Så kom det sig att Emil Thebo blev projektledaren Håkan Stenströms rådgivare. Sedan tillkom även lika träningsintresserade Erik Prieb till projektgruppen. Tillsammans har de besökt liknande gym, fotat och pratat sig samman om valet av utrustning till parken. Efter ett lyckat samarbete stod träningsanläggningen ett år senare på plats nere vid Djulöbadets grönområde. Nu kan den street workout- inspirerade aktivitetsparken nyttjas av alla motionärer, vana utövare som nybörjare.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*