Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått.

Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna "Resultat 2014" och "Resultat 2015" anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken "Genomsnitt alla 2015" redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2015.


= Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Genomsnitt alla 2015
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (procent) 52 Ingen mätning 2015 60
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagars period?(antal vårdare) 13 15 15 
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad personaltäthet (antal inskrivna barn per årsarbetare)   5,7
(2013)
5,8
(2014) 
5,4
(2014) 
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Faktisk personaltäthet (antal närvarande barn per närvarande personal) 4,6 4,3 4,3

 

KommentarerEtt förbättringsområde för kommunen. Personalkontinuiteten har minskat något inom hemtjänsten. Personaltätheten på kommunens förskolor har ökat lite jämfört med förra året. Hur pass trygga invånarna känner sig mäts nästa gång 2016.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*