Kontakt tjänstemän

Kommundirektör

Sari Eriksson
Telefon: 0150-570 85
Mobil: 0730-57 08 97

Sekreterare till kommunchef och KS ordförande
Susanna Klang
Telefon: 0150-570 22

Tillfällig förvaltningschef samhällsbyggnadfsförvaltningen

Lars-Herman Larsson
Telefon: 070-815 76 80

Avdelningschef, tillväxt och utveckling
Dot Gade Kulovuori 
Telefon: 070-786 08 17 

Avdelningschef, miljö
Eva Frykman
Telefon: 0150-576 61
Mobil: 072-585 68 09

Avdelningschef, planering och byggande
Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96
E-post: Erik Bjelmrot

Avdelningschef, gemensam förvaltningsadministration
Lisa Mossberg
Telefon: 0150-571 97
E-post: Lisa Mossberg

Företagslots
Carina Lloyd
Telefon: 0150-568 29
Mobil: 070-595 96 65

Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen


Sari Eriksson
Telefon: 0150-570 85
Mobil: 0730-57 08 97

Ekonomichef och personalchef
Susanne Sandlund
Telefon 0150-570 35
Mobil 070-570 43 83

IT- och kommunikationschef
Ulrika Westerberg
Telefon: 0150-570 45
Mobil: 070-570 14 06 

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Päivi Kabran
Telefon: 0150-578 20
Mobil: 070-693 17 95

Förvaltningschef bildningsförvaltningen

Helene Björkqvist
Telefon: 0150-572 64
Mobil: 070-645 45 99

Förvaltningschef socialförvaltningen

Lorraine Fröberg
Telefon: 0150-575 37
Mobil: 072-215 57 95

Förvaltningschef service och teknikförvaltningen

Magnus Gustafsson
Telefon: 0150-571 46
Mobil: 072-213 18 28

Förvaltningschef kultur och turismförvaltningen

Per-Olof Millberg
Telefon: 0150-576 31
Mobil: 070-682 60 60

Förvaltningschef Viadidakt

Anna-Lena Ramstedt
Telefon: 0150-570 52

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*