Sevärdheter i Flodafors

Floda kyrka - En av Sveriges största landsortskyrkor

Floda kyrka invigdes 1892 och är en av Sveriges största landsortskyrkor. Kyrkobyggnaden består av en stor gotisk katedral av tegel, ritad av arkitekten A H Hägg.

Interiören består bland annat av 1400-talsmålningar av Albertus Pictor och det Kaggska gravkortet, ritat av Eric Dahlberg.

Öppet: Måndag-fredag 9-15.

Lördagar och söndagar är det öppet när det är förrättningar som exempelvis vid dop eller bröllop.

Himlingeåsen - Naturreservat på strövvänlig landsbygd

Himlingeåsens naturreservat sträcker sig genom jordbrukslandskapet i Floda, Katrineholm. Åspartiet är ca 2 km långt och omfattar till stor del hagar och öppna betesmarker.

Himlingeåsen utgör med sin markanta ryggform ett framträdande inslag i landskapsbilden och erbjuder vacker och strövvänlig natur.

Söder om reservatet ligger Kyrksjön - en grund sjö med mycket vass. Här förekommer bland annat sothöna, skrattmås, skäggdopping, svarhakedopping, rördrom, årta, skedand, småfläckig sumphöna och mindre strandpipare.

Reservatet nås från vägen Floda - Sköldinge, via avtagsväg mot Himlinge.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*