Program från invigningen av Vita huset 13 februari 1916

Program vid invigningen av skolbyggnade Vita huset (Drottninggatan 18 i Katrineholm) den 13 februari 1916:

 1. Festmarsch: S:t Ludwigskorset. Blegel Katrineholms musikorkester
 2. 2. Ps. 124:1 Unisont
 3. Hälsningstal. Rektor Wilhelm Mannegard.
 4. I himlar, sjungen! Beethoven. Kör, solo och orkester.
 5. Föredrag. Ämne: Sveriges framtid och vår kristna tro. Hovpredikant Fritz A. Beskow.
 6. Kantat vid 10-årsjubiléet. Mannegard. Kör och orkester. Jacobsson.
 7. Föredrag. Ämne: De teoretiska studiernas och kunskapernas betydelse för teknikern. Överingeniör E.A. Forsberg.
 8. Vårt land. Runeberg. Kör.
 9. Du gamla, du fria. Dybeck. Unisont.
 10. Dav. 150:e psalm. Wennerberg. Kör och orkester.
 11. Marsch. Världen i vapen. Teike. Katrineholms Musikorkester.

Festligheten hölls i gymnastiksalen. Omedelbart efter hölls invigningen av det nya huset. Efter invigningsmarsch av Katrineholms stråkorkester höll ordförande i Katrineholms municipalfullmäktige, civilingenjören Roland O. Wengström invigningstalet. Orkestern avslutade med "Ouverture zu Frühlingszauber" av Dittman.

 

Rektor Mannegards kantat

Blandad kör:
Fram genom seklernas skiftande dagar
Tränger sig sanningens ljusvåg så skön;
Skuggorna vika och kunskapens lagar
Sökas och vinnas som forskningens lön.

Hunger och törst efter kunskapens gåvor
Prägla vår framtid som aldrig förut.
Ungdomen inhöstar vetandets håvor,
Samlade skatter, som ej taga slut.

Se, ifrån skilda nationer och länder
Skarorna fylkas kring kunskapens härd;
Rustad för framtidens, ungdomen vänder
Åter till livskampens jäktande värld.

Högre, allt högre sig höjer kulturen,
Vidare sprider sig bildningens glans.
-Så skall nationen, av sanning uppburen,
Krönas med kunskapen gloriakrans.

Manskör:
Dock vad brak, vad larm, vad vapengny
Når vårt öra dess sorgens tider!
Härar stormar fram, och härar fly,
Släktet blöder, mänskligheten lider.

Troner ramla, gränser plånas bort,
Se, kulturens frukter trampas neder.
Hatet brinner; kanske inom kort
Barbariet sig på nytt utbreder?

Damkör:
Nej, sanningen skall segra över lögnens värld
Och ljuset över mörkret triumfera,
Och folken skola bryta våldets blodbestänkta svärd.
Och friden skall med lag och rätt regera.

Rättfärdighet skall råda mellan jordens folk,
När fridens fläktar genom världen susa,
Och tacksamheten vara människohjärtans sanna tolk
I lovets toner, som mot himlen brusa.

Blandad kör:
Bryt fram över världen du våg av ljus!
Bryt fram med en glans utan like!
Och lys oss och led oss till Allfaders hus,
Till ljuset och sanningens rike!

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*