Hälsans stig

Hälsans stig

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta välkända faktum tog Irländska Hjärtfonden fasta på när man 1995 skapade den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte). Idén bygger på att man på redan befintliga eller nyanlagda promenadvägar sätter upp kilometerskyltar för att inspirera till motion.

30 minuters fysisk aktivitet per dag ger bra förutsättningar för god hälsa och ökat välbefinnande.

Promenad för alla

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, daghemsgrupper och pensionärer. Slingan i Katrineholm är totalt tio km. Det spelar ingen roll var på slingan du startar eftersom du själv räknar antalet kilometerskyltar du passerar.
 
Förutom kilometer- och riktningsskyltar finner du också ett antal orienteringsskyltar över området. Vissa slingor är kantade av kulturella sevärdheter medan andra ger mer renodlade naturupplevelser. Passa på att ta del av vad omgivningen har att erbjuda.

Kartor och foldrar

Karta över hälsans stig kan du ladda ner via länken till höger. Du kan också hämta kartor och beskrivning på bland annat biblioteket och turistbyrån, och stadshuset Gröna Kulle.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Karta över hälsans stig