Hur används skattepengarna?

Här är exempel på några av de tjänster som kommunen producerar - hur mycket som produceras och vad det kostar. Utfall år 2010. 

Barn och utbildning

 • Barnomsorg/förskoleverksamhet till 1530 barn á 102 000 kronor per barn.
 • Grundskoleundervisning till 3600 elever á 92 600 kronor per elev.
 • Gymnasieundervisning till 1467 elever.

Social omsorg

 • Särskilt boende 356 platser á 421 000 kronor per plats och år.
 • Boende i gruppbostad 110 platser á 612 000 kronor per plats och år.
 • Färdtjänstresor 22 542 stycken á 154 kronor per resa.

Kultur och turism

 • Kulturhuset Ängeln besöktes 302 089 gånger.
 • Utlåning vid kommunens bibliotek var 245 971 stycken, vilket ger cirka 8 lån per invånare.
 • Kulturkronor per invånare (allmänkultur och bibliotek) uppgick till 1 084 kronor per invånare.

Miljö och hälsa

 • Antal livsmedelsinspektioner 149 stycken.
 • Kontroll av inom- och utomhusbad per år 13 stycken.
 • Antal avloppsbeslut 47 stycken.

Teknik och fritid

 • Kostnad för parker är 672 kronor per invånare.
 • Antalet producerade måltidsportioner uppgick till 1 472 686 stycken.
Skicka ett tips om sidan till någon