Budget, övergripande plan

Här kan du se kommunens övergripande plan med budget. Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år. Planering för ett enskilt år påbörjas under våren då det politiska planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen.

Planeringsdirektivet går ut tillsammans med kommunplanen till nämnder och bolag som svarar upp med sina åtaganden. I september sker beredning av den övergripande planen som fastställs i kommunstyrelsen i oktober och i kommunfullmäktige i november. När den övergripande planen är framtagen tas även en populärversion av budgeten fram.

 • Budget 2017-2019

  Övergripande plan med budget 2017-2019
 • Budget 2016-2018

  Övergripande plan med budget 2016-2018
 • Budget 2015-2017

  Övergripande plan med budget 2015-2017
 • Budget 2014-2016

  Övergripande plan med budget 2014-2016, samt populärversion, en förenklad version av budgeten.
 • Budget 2013-2015

  Övergripande plan med budget 2013-2015. samt populärversion, en förenklad version av budgeten.
 • Budget 2012-2014

  Övergripande plan med budget 2012-2014, samt populärversion, en förenklad version av budgeten.
 • Budget 2011-2013

  Övergripande plan med budget 2011-2013.
Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*