Årsredovisning och delårsrapport

Samband med bokslut sammanfattas det gångna årets resultat. I mars varje år kallas nämnder och bolagsstyrelser till kommunstyrelsen för att presentera en analys av vad som hände under förra året och vilka slutsatser man kan dra av det. Fullmäktige godkänner sedan årsredovisningen vid sitt sammanträde i april.

I årsredovisningen sker även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten. Kommunens årsredovisning innehåller också en övergripande sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning. Den här uppföljningen är en av grunderna när man senare under våren tar fram planeringsdirektivet.

Ett enskilt år följs upp i samband med bokslutet. I mars varje år kallas nämnder och bolagsstyrelser till kommunstyrelsen för att presentera en analys av vad som hände under förra året och vilka slutsatser man kan dra av det. Fullmäktige godkänner sedan årsredovisningen vid sitt sammanträde i april.

Delårsrapport

Den kortsiktiga uppföljningen till kommunstyrelsen sker varje månad med undantag för januari, juni och augusti. Dessutom görs en delårsuppföljning i augusti. Den kortsiktiga uppföljningen fokuserar framförallt på följande frågor:

 • Räcker pengarna?
 • Finns det akuta problem i verksamheten som måste lösas?
 • Finns det satsningar som behöver göras snabbt?
 • Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2016

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2016.
 • Årsredovisning 2015

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2015

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2015.
 • Årsredovisning 2014

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2014

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2014.
 • Årsredovisning 2013

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2013

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2013.
 • Årsredovisning 2012

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2012

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2012.
 • Årsredovisning 2011

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2011

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2011.
Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*