Lärknuten

Lärknuten är Katrineholms förskolors och skolors gemensamma plattform för digitala tjänster och system. 

I Lärknuten finns exempelvis lärplattformen Ping Pong och E-tjänsten för förskola och fritidshem. 

Gå till Lärknuten här.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Logga in i Lärknuten