Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget hos din hemkommun. Studerar du däremot på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Villkor för inackorderingstillägg

Du kan ansöka om inackorderingstillägg med e-legitimation eller utan.

Logga in direkt

Om du vill logga in direkt med e-legitimation skickas din ansökan direkt när du signerat med din e-legitimation.

Logga in direkt med e-legitimation

Om du vill ansöka utan e-legitimation fyller du i nedanstående formulär, skriver ut pdf-filen och skickar in manuellt.

Skicka ett tips om sidan till någon