Ansökan om skolskjuts

De elever inom grundskolan som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Ordinarie skolskjuts behöver man inte ansöka om. Här kan vårdnadshavare ansöka om

  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts i mån av plats

Mer information: Skolskjutsar - Regler från 1 augusti 2012. Förtydligande 23 april 2015.

Du kan ansöka om skolskjuts med e-legitimation eller utan.

Logga in direkt

Om du vill logga in direkt med e-legitimation skickas din ansökan direkt när du signerat med din e-legitimation.

Logga in direkt med e-legitimation

Om du vill ansöka utan e-legitimation fyller du i nedanstående formulär, skriver ut pdf-filen och skickar in manuellt.

Skicka ett tips om sidan till någon