Barn och utbildning

Samlade e-tjänster för barn och utbildning i Katrineholms kommun.

 • Ansök om plats i förskola

  Du kan ansöka om plats i förskolan direkt på webben.
 • Frånvaroanmälan i grundskola och gymnasiet

  Du som har barn i grundskola och/eller gymnasiet kan själv anmäla frånvaro direkt i Lärknuten antingen via webbgränssnittet eller appen.
 • Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

  Nu kan du ta del av uppgifter kring ditt barns placering på förskola eller fritidshem direkt på webben. I våra e-tjänster kan du exempelvis ändra din inkomst, ändra kontaktuppgifter och anmäla ditt barns schema.
 • Inackorderingstillägg

  Inackorderingstillägg är ett stöd till den som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.
 • Ledighet för elev

  Ansökan om ledighet för dig som har barn i grundskolan.
 • Lärknuten

  I skolportalen Lärknuten når du skolornas alla digitala tjänster från ett och samma ställe.
 • Resetillägg

  Ansökan om resetillägg kan sökas av dig som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag. Du söker tillägget hos din hemkommun.
 • Skolskjuts

  E-tjänst för ansökan om skolskjuts.
 • Specialkostintyg elev

  Intyg för dig som behöver anmäla specialkost.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*