Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.

Information om parkeringstillstånd

Vid nyansökan behöver du komplettera med intyg.

Blankett för kompletterande intyg

Vid ansökan om förnyelse skickar handläggaren ut begäran om komplettering vid behov.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd med e-legitimation eller utan.

Logga in direkt

Om du vill logga in direkt med e-legitimation skickas din ansökan direkt när du signerat med din e-legitimation.

Logga in direkt med e-legitimation

Om du vill ansöka utan e-legitimation fyller du i nedanstående formulär, skriver ut pdf-filen och skickar in manuellt.

Skicka ett tips om sidan till någon