Färdtjänst

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms överstiga tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst beviljas personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med tåg, flyg eller buss, trots hjälp av trafikföretagets personal. Tillstånd beviljas först efter en individuell bedömning med utgångspunkt från färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst samt kommunens lokala regler och riktlinjer.

Läkarutlåtande för färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst med e-legitimation eller utan.

Logga in direkt

Om du vill logga in direkt med e-legitimation skickas din ansökan direkt när du signerat med din e-legitimation.

Logga in direkt med e-legitimation

Om du vill ansöka utan e-legitimation fyller du i nedanstående formulär, skriver ut pdf-filen och skickar in manuellt.

Skicka ett tips om sidan till någon