Ansökan om äldreomsorg

Här ansöker du om

  • Hjälp i hemmet som städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och avlösarservice
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Ledsagarservice
  • Matdistribution
  • Särskilt boende
  • Växelvård

Du kan ansöka om äldreomsorg med e-legitimation eller utan.

Logga in direkt

Om du vill logga in direkt med e-legitimation skickas din ansökan direkt när du signerat med din e-legitimation.

Logga in direkt med e-legitimation

Om du vill ansöka utan e-legitimation fyller du i nedanstående formulär, skriver ut pdf-filen och skickar in manuellt.

Skicka ett tips om sidan till någon