Hälsa, stöd och omsorg

Samlade e-tjänster inom området för hälsa, stöd och omsorg i Katrineholms kommun.

  • E-tjänstansökan om äldreomsorg

    Ansökan om äldreomsorg för hjälp i hemmet, dagverksamhet, matdistribution med mera.
  • Färdtjänst

    För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms överstiga tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    Du som är rörelsehindrad och har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*