Tjej som lutar huvudet mot en basketboll och läser en bok

Bokmatchen

Startdatum: 2014-07-01
Slutdatum: 2016-12-31 (pågående)
Målgrupp: Idrottande barn och unga i Katrineholms kommun
Finansiär: Kulturrådet
Samarbetspartner:  SISU idrottsutbildarna, KIF Basket (2014-072015-06)
Projektledare: Lisa Harlin

I projektet Bokmatchen arbetar Katrineholms bibliotek tillsammans med idrottsföreningar i Katrineholms kommun för att väcka läslust hos idrottande barn och unga. 

Syfte med projektet

Syftet med Bokmatchen är att skapa en metod för att kunna arbeta läsfrämjande med idrottsföreningar.

Hur arbetar vi med projektet?

I första delen av projektet samarbetar Katrineholms bibliotek med KIF Basket. Förhoppningen är att andra idrottsföreningar i Katrineholms kommun ska delta i projektets senare delar. 

SISU Idrottsutbildarna är med i projektet och bidrar med kunskap om och kontakter till idrottsföreningar. De står även för en del av kostnaderna.

De idrottsledare i projektet som deltar i en utbildning tillsammans med biblioteket och SISU Idrottsutbildarna blir ”läscoacher”Tanken är sedan att skolbibliotekarier ska arbeta med idrottsledarna så att de får hjälp och stöd i att läsa tillsammans med barn och ungdomar i sin förening. Idrottsledarna, SISU Idrottsutbildarna och bibliotekspersonal samarbetar kring att ta fram lämplig litteratur

Ett sätt för idrottsledarna att fortsätta läsarbetet med barnen och ungdomarna är att kombinera läsningen med föreningens värdegrundsarbete. De kan även använda läsningen när de arbetar med att skapa en god laganda.

Under projektet provar vi olika aktiviteter som kan väcka lust att läsa. Bland annat har vi haft besök av författaren Niklas Krog. Genom att arbeta på detta sätt får barnen och ungdomarna en ny arena för läsning där lusten redan finns i form av ett idrottsintresse. De får dessutom fler läsande vuxna förebilder vilket ytterligare kan öka läslusten.

Utgångspunkten för projektet är att kombinationen idrottsintresse, läsning och vuxna förebilder är viktiga för att hitta lust att läsa. 

Är du aktiv i en förening och vill medverka i projektet kan du skicka e-post till projektledare Lisa Harlin på lisa.harlin@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*