teaterföreställning

Kulturstrategi för barn och unga

Kulturstrategi för barn och unga gäller 2016-2019. Ansvariga för strategin är bildningsnämnden, kultur- och turismnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Fokus ligger på kultur för, med och av barn och unga

FÖR Alla barn och unga i Katrineholms kommun hargod tillgång till kulturupplevelser.

MED Alla barn och unga i Katrineholms kommunhar goda möjligheter till kulturskapande.

AV Alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

Kulturstrategi för barn och unga 2016-2019

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*