Föreningsbidrag

För att din förening ska få ekonomiskt stöd från kommunen, måste den uppfylla vissa krav. Hitta det område som passar din föreningsverksamhet för att ta del av de stöd vi erbjuder, vad som gäller och vilka ansökningsblanketter som finns.

Föreningar delas in efter den verksamhet de har och får bidrag från den nämnd som har samma verksamhetsområde.
 
 

Kulturföreningar kan söka

 • Arrangemangsgaranti
 • Grundbidrag
 • Projektbidrag
 • Snabba stålar - kan även sökas av privatpersoner
Vid större arrangemang rekommenderar vi att föreningen tar kontakt med Kultur- och turismförvaltningen så tidigt som möjligt på året.
 
 

Socialnämndens föreningar kan söka

 • Bidrag hos Socialnämnden gällande olika hjälporganisationer
   

Vård- och omsorgsnämndens föreningar kan söka

 • Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • Bidrag till pensionärsföreningar

 Övriga föreningar kan söka

 • Aktivitetsstöd
 • Anläggningsstöd
 • Bidrag till samlingslokaler
 • Driftbidrag
 • Hyresbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag

Service- och teknikförvaltningen har hand om föreningsbidrag för ungdomsverksamhet, bidrag till samlingslokaler, vård- och omsorgsnämndens föreningar och socialnämndens föreningar samt handlägger ansökningarna till kultur- och turismnämnden. Dessutom bistår man kommunstyrelsen i frågor som har med föreningsliv att göra.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*