Sociala insatser

Med utgångspunkt från kvalitetsbarometern som genomförts i ordinärt boende uppmärksammades behovet av socialgemenskap för många äldre. Ett projekt som syftade till att utveckla kontaktmannaskapet med inriktning på social gemenskap för de äldre startades. Vissa utbildningsinsatser samt insatser för att intressera brukare för projektet har genomförts men man har ej fått positiv respons från tänkbara brukare.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*