Läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende

Äldres läkemedelsanvändning är idag omfattande. Projektets syfte var att öka kunskaper om problematiken runt multisjuka/multisviktande äldre hemmaboendes läkemedelsanvändning. Syftet var också att ta fram en samverkansmodell kvalitetssäkring av läkemedelsbehandling av äldre personer i ordinärt boende i Katrineholms kommun.

Under projekttiden genomfördes läkemedelsgenomgångar på 77 personer.

Projektet avslutades under 2009. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten som finns som länk i högerspalten

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*