Kost och nutrition

Projektet "Kost och Nutrition" startade 1 mars, 2007. Målet är att verka för ett gott nutritionsomhändertagande minska risken för fel- och undernäring bland våra äldre. Projektet fortsätter även under 2010.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Kommundietist
Telefon: 0150-572 20
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*