Konst och musik inom äldreomsorgen

På våra äldreboenden bor många äldre som alla har individuella behov. Med specifik kompetens inom detta område erbjuds individanpassade aktiviteter som kan inspirera den äldre till en meningsfull vardag. Metoden är att använda konst och musik för att stimulera de äldre till glädje. Exempel på aktiviteter är att få hjälp att läsa dagstidningen, spela musik från olika tider, skapande verksamhet, minnas med hjälp av bilder och fotografier.

Projektet avslutades under 2009. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten via länken i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kultur i vården, slutrapport (pdf 411 kB)