Gemensamt förhållningssätt

Projektet "Gemensamt förhållningssätt" startade sommaren 2007. Syftet var att skapa en modell för att arbeta med ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt inom hemtjänsten. Det innebär att den enskilde ska ges möjlighet att vara så självständig och aktiv som möjligt i det dagliga livets aktiviteter. Att fortsätta var aktiv är av stor betydelse för både hälsa och livskvalitet.

Personalen ska medverka till att stödja och uppmuntra den enskilde till att själva klara det de kan för att bibehålla sin aktivitetsförmåga.

Projektet inriktar sig på fyra områden:

  • Ny modell för teamträff
  • Genomförandeplan
  • Handledning
  • Studiecirklar

Projektet avslutades till viss del under 2009. Handledning till personal som gått gymnasieutbildningen fortsätter under 2010. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten via länken i högerspalten.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Gemensamt förhållningssätt slutrapport (pdf 203 kB)