Förstärkt läkartillgång - ordinärt boende

Landstinget har med hjälp av stimulansmedel startat ett mobilt team, närvårdsteam som genom besök i hemmet ska stödja äldre multisjuka personer som önskar bo kvar i sina ordinära boenden. Teamet består av läkare och sjuksköterskor. Kommunen ansökte om medel till distriktssköterska och undersköterska för att kunna möta upp med personal om behovet av vård och omsorg utökades tillfälligt i samband med besök av närvårdsteamet. Erfarenheterna hittills visar på ett begränsat behov av utökade vård- och omsorgsinsatser, däremot behövs viss tillsyn samt hälso- och sjukvårdsinsatser.

Projektet avslutades under 2009. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten via länken i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Närvårdsteam utvärdering (pdf 117 kB)