Förebyggande hembesök

I december 2007 startade Katrineholms kommun och Sörmlands Landsting ett samverkansprojekt med uppsökande verksamhet mot äldre.

Målgruppen var 75- och 80-åringar utan annat bistånd från äldreomsorgen än matdistribution och trygghetslarm. Syftet med uppsökande verksamhet var att förebygga ohälsa och främja en god hälsa. Även ett uppföljningsbesök har erbjudits alla 80-åringar och de 75-åringar som har behov av det efter cirka sex månader.

Innehållet i hembesöken är förankrat i de fyra hörnpelare som enligt forskning visat sig vara särskilt betydande för äldres hälsa; fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap samt delaktighet/meningsfullhet. Med dagens kunskap vet vi att dessa faktorer går att påverka även på ålderns höst. Under hembesöken samtalar vi om hälsa och vardagsliv utifrån ett frågeformulär som ger oss en inblick i de äldres hälsa och livssituation.

Under 2010 övergår projektet i ordinarie verksamhet och riktas till dem som är 80 år. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten via länken i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Förebyggande hembesök (pdf 412 kB)