Demensvård

Under 2007 startade ett projekt med syfte att utveckla vårdkedjan och arbeta för ett gemensamt förhållningssätt inom demensvården. Syftet är också att starta ett mobilt team samt införa taktil massage.

Det övergripande målet med projektet är att kvalitétshöja omvårdnaden och livskvaliteten för brukare och anhöriga. För mer information läs under länken projektplan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Projektplan demensvård (pdf 146 kB)