Stimulansmedel

Regeringen beslutade 2006 att kommuner och landsting har möjlighet att söka stimulansmedel för att stärka vården och omsorgen om äldre. Dessa medel ska inte ersätta medel för verksamheter som kommunen eller landstinget redan bedriver eller planerar att starta. Tanken med stimulansbidragen är också att öka samverkan mellan kommuner och landsting.

Inom Katrineholms äldreomsorg har man sökt medel för att utveckla verksamheten inom följande områden - se nedan.

För mer information se under varje verksamhetsrubrik. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*