Praktik- och handledarorganisation

Organisationen för handledning och praktik är utvecklad för att skapa en bro mellan utbildning och praktik. Den ska verka för en kunskapsutveckling och kvalitetshöjning inom vård och omsorgen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*