Närvårdskolan

Närvårdskolan är en gemensam satsning på kompetenshöjning av personal inom Katrineholms-, Flens- och Vingåkers kommuner samt Landstinget Västra Sörmland. I närvårdsskolan genomförs utbildningar för personal med hjälp av lokala föreläsare som har olika professioner från verksamheterna. I vissa fall medverkar även brukare/patienter och närstående som föreläsare. Utbildningsgrupperna är tvärprofessionella och tvärsektoriella.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr Närvårdsskolan