Matdistribution

Du som bor i eget hem kan få matdistribution.
Det innebär att vakumförpackad kyld mat sänds hem två gånger per vecka.

Du betalar ett fast pris för maten. Priserna finns under rubriken Avgifter i vänsterspalten.

Behovet prövas alltid enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Har du frågor eller vill ansöka om matdistribution kontakta Äldreomsorgen Direkt

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Äldreomsorgen Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*