Inkomstuppgift för äldre och personer med funktionsnedsättning (blankett)

Här lämnar du uppgift om inkomster för beräkning av avgifter för äldre eller för personer med funktionsnedsättning.
Detta för att kommunen ska kunna fastställa rätt avgift för beviljade insatser i förhållande till din inkomst.
Väljer du att inte lämna uppgift tas avgift ut enligt maxtaxa.
Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 41
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*