Mercurs spelbehandlings- och anhörigprogram

Minst 100 000 personer i Sverige har idag ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande och både spelare och anhöriga drabbas allvarligt. Idag betraktas spelberoende som ett växande folkhälsoproblem. Även drog- och alkoholberoende är ett växande problem. För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller någon annan drog erbjuder Mercur ett anhörigprogram.  Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Under våren startar Mercur två program, spelbehandlingsprogrammet och anhörigprogrammet.

Spelbehandling

I spelbehandlingsprogrammet arbetar vi i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi kommer bl.a. identifiera vilka faktorer som utlöser ”spelsug”, hur man hanterar det och hur man kan motstå spelande. Vi kommer kartlägga vanliga ”tankefällor”, motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri. Varje session avslutas med hemuppgifter.

Spelbehandlingen är kostnadsfri för dig som bor i kommunen.

Start: 12 januari 2016, 8 sessioner + 4 uppföljande återfallspreventiva sessioner

Tid: 14.00-16.00

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm

Anhörigprogrammet

Man räknar med att det runt varje drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad. Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups) och kognitiv beteendeterapi. Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i kommunen.

Start: 12 januari 2016 under 8 träffar

Tid:18.00-20.30

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5 Katrineholm

För deltagande i spelbehandling eller anhörigprogrammet, vänligen kontakta

Jessica Westerling
Beroendeterapeut
jessica.westerling@katrineholm.se
072-247 45 57

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*