Mercurs anhörigprogram

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol och droger erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Man räknar med att det runt varje alkohol/drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

De ämnen som diskuteras är bland annat:

  • Symtom på medberoende och hur beroendepersonligheten växer fram
  • Hur missbruket påverkar anhöriga
  • Vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
  • Viktiga livsvärderingar och att sätta gränser
  • Vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i kommunen.

Programstart: 26 juni – 28 juni under tre heldagar
Tid: 09.00-16.00
Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm

För deltagande i programmet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta

Jessica Carlson senast 14 juni
Alkohol och drogterapeut, Anhörigterapeut

E-post: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Alkohol- och drogrådgivning
Telefon: 0150-576 94
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*