Mercurs anhörigprogram

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol/droger eller spelande om pengar erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram.  Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Man räknar med att det runt varje drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups) och kognitiv beteendeterapi. Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:
* Symtom på medberoende och hur beroendepersonligheten växer fram
* Hur missbruket påverkar anhöriga
* Vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
* Viktiga livsvärderingar och att sätta gränser
* Vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i kommunen.

Programmet är fullbokat för hösten 2016. Vi återkommer med datum för våren 2017.

Katrineholms-Kuriren har skrivit en artikel om anhörigprogrammet. Ni kan läsa den i sin helhet på deras hemsida.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*