Trasig flaska, foto: Johan Nygren

Mercur


Är inte drickandet enbart fest och glädje längre?

Är det istället något som skapar problem?

För den som känner det så är Mercur öppenvård rätt ställe. Där finns hjälp att få. Mercur erbjuder rådgivning i alkohol- och drogfrågor. Kontakten med Mercur är gratis och kan ske anonymt. Människor som är kemiskt beroende av alkohol, narkotika och läkemedel kan få information och rådgivning. Vi ger också stöd genom enskilda samtal och i behandlingsgrupper. Vi arbetar enligt 12-stegsprogrammet.

Mercur arbetar även förebyggande genom alkohol- och droginformation på bl.a. skolor och arbetsplatser.

Kring varje drogberoende finns det 4-5 anhöriga som också drabbas. Därför ordnar vi också stödgrupper för vuxna anhöriga.

Mer information
Mercur, alkohol- och drogrådgivning samt anhörigstöd, telefon 0150-576 94, e-post mercur@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Alkohol- och drogrådgivning
Telefon: 0150-576 94
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*