Sjukvård och hälsa

Sköterska mäter blodtrycket på en person.

I Katrineholms kommun finns ett länsdelssjukhus, Kullbergska sjukhuset.
Det är Landstinget Sörmland som ansvarar för sjukhuset och de tre vårdcentralerna med barnavårdscentraler och distriktssköterskemottagningar.

Katrineholms kommun bedriver hemsjukvård. En distriktssköterska bedömer om du kan bli inskriven i hemsjukvården. För detta krävs att du har ett långvarigt sjukvårdsbehov eller om du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till en öppenvårdsmottagning på vårdcentral eller sjukhus.
Läs mer om kommunens hemsjukvård i vänsterspalten.

Katrineholms kommun har också sjuksköterskor och rehabpersonal på de särskilda boendena, både inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
För att nå dem kan du antingen ringa kommunens växel 0150-570 00 eller Äldreomsorgen direkt 0150-48 80 30.
Läs mer om rehabilitering i vänsterspalten.

Dagrehab vänder sig till äldre personer i Katrineholm som behöver träning i kombination med social samvaro. Dagrehab kan vara en hjälp att komma igång efter sjukhusvistelse.
Läs mer om dagrehab i vänsterspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*