Sjukvård och hälsa

Sköterska mäter blodtrycket på en person.

I Katrineholms kommun finns ett länsdelssjukhus, Kullbergska sjukhuset. Det är Landstinget Sörmland som ansvarar för sjukhuset och de tre vårdcentralerna med barnavårdscentraler och distriktssköterskemottagningar.

Katrineholms kommun bedriver hemsjukvård. En distriktssköterska bedömer om du kan bli inskriven i hemsjukvården. För detta krävs att du har ett långvarigt sjukvårdsbehov eller om du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till en öppenvårdsmottagning på vårdcentral eller sjukhus.

Läs mer om kommunens hemsjukvård här i vänsterspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*