30 mars 2017

Ingen utdelning ur vård- och omsorgsnämndens fonder 2017

År 2017 är det inte möjligt att söka fondmedel ur vård- och omsorgsnämndens fonder.
Det saknas pengar att dela ut på grund av låga räntor.

Vid frågor kontakta Mona Kjellström, vård- och omsorgsförvaltningen 0150-578 14

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*