Tandvård

Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller har ett långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder och inte själv förmår söka tandvård, har möjlighet att få tandvårdsstöd.

För mer information kontakta våra LSS-handläggare.

Intyget utfärdas av landstinget. Du har rätt att få en munhälsobedömning utförd utan kostnad samt få råd och anvisningar om tändernas dagliga skötsel.

Vill du veta mera kontakta
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Tfn vx 0155-24 50 00
Fax 0155-21 72 29

För mer information - se Landstinget Sörmlands länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 65, 568 64,
48 81 27, 568 93
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*