Korttidstillsyn/fritids

Korttidstillsyn är fritids och kan vara före och efter skoldagen samt vid lov och studiedagar.

Ungdomar som går i skolan och är över 12 år och har rätt till hjälp enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få korttidstillsyn. 

I Katrineholm finns tre fritids.

De heter Björkhagen, Stenkullen och Perrongen.

Mer information finns i broschyren i högerspalten.

Vill du ansöka om korttidstillsyn eller har frågor kontakta våra LSS-handläggare.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 65, 568 64,
48 81 27, 568 93
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*