Daglig verksamhet, Resurscenter

Daglig verksamhet på räddningstjänsten

Den dagliga verksamheten inom Resurscenter vänder sig till dig som har

• utvecklingstörning
• autism eller autismliknande tillstånd
• betydande och bestående begåvningsnedsättning efter hjärnskada i
  vuxen ålder.

Om du är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar kan du ha rätt till daglig verksamhet.
Aktiviteterna kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnesstimulering, exempelvis legoarbete, återvinning av papper, färg och form, musik, alternativ kommunikation, data och aktiviteter i köket.

Arbetsmetoder

På Resurscenter arbetar flera av grupperna med tydliggörande pedagogik. Det innebär att dagen struktureras utifrån deltagarens behov.
Varje deltagare har en genomförandeplan där inriktningen för aktiviteterna beskrivs. Genomförandeplanen revideras årligen.

Har du frågor eller vill du ansöka om daglig verksamhet kontakta våra LSS-handläggare.


Kontakt
Enhetschef, 0150-569 10

 

Följ Resurscenter, sysselsättning och arbete på Facebook

 Facebook  Resurscenter, sysselsättning och arbete

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 65, 568 64,
48 81 27, 568 93
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr Resurscenter