Färdtjänst/riksfärdtjänst

Färdtjänstbuss, foto: Alf Andersson

Färdtjänsten ökar möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Det finns möjlighet att dels få färdtjänst i närområdet, dels riksfärdtjänst.

Färdtjänsten är en ersättning och ett komplement till kollektivtrafiken.
För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms överstiga tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst beviljas personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med tåg, flyg eller buss, trots hjälp av trafikföretagets personal.

Tillstånd beviljas först efter en individuell bedömning med utgångspunkt från Färdtjänstlagen och Lagen om riksfärdtjänst samt kommunens lokala regler och riktlinjer.

Ansökan

Har du frågor eller vill ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst kontakta färdtjänsthandläggaren.

E-tjänst och blanketter finns i vänsterspalten.

Avgift

Uppgift om hur mycket färdtjänstresor kostar finns under rubriken Avgifter i vänsterspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0150-578 34
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*