25 februari 2016

Brukarföreningar

Attention KFV-regionen

Lokalförening till Riksförbundet Attention.
Intresseförening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.
http://attention-riks.se/

FA Södermanland

Autism & Aspergerförening Södermanland
http://www.autism-sodermanland.se/

FUB

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.
www.fub.se

IFSAP KFV

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd Katrineholm-Flen-Vingåker.
www.schizofreniforbundet.se

NSPH Sörmland

Nationell samverkan för psykisk hälsa
http://www.nsph.se/om-nsph/lokala-natverk/mellansverige/nsph-sormland/

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
www.rsmh.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*