Tillbaka Lättläst

Anhörigstöd


Omvårdnad och stöd från anhöriga
betyder mycket för brukarens livskvalitet.
Vi har sett i undersökningar 
att anhöriga står för den största delen av den vård som ges i samhället.

Katrineholms kommun stödjer anhöriga
med till exempel: 

  • Anhöriggrupper
  • Enskilt samtal
  • Friskvård
  • Föreläsningar
  • Information och anhörigutbildningar
  • Social verksamhet
  • Taktil massage
  • Vägledning och hjälp med kontakter
  • "En bra plats" ett webbaserat anhörigstöd på Internet.

Stödet från oss kostar inget och är anpassat efter vad du behöver.

Du som är en anhörig är alltid
välkommen till anhörigcentralen.

Vi finns på Drottninggatan 21.


Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Anhörigcentralen
Telefon: 0150-578 60, 575 95, 569 49
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*