Mobbning

Syftet med detta delprojekt har varit att tillsammans med ungdomar ta fram olika aktiviteter och insatser för att minska mobbningen och att ta tillvara ungdomarnas eget intresse i frågan. Många svar kring hur vi kan förhindra mobbning finns hos ungdomarna själva.

Under år 2009-2011 har ett flertal aktiviteter genomförts:

  • Upprop mot mobbning i form av en konsert och temadag med föreläsningar. Mobilisering av kamratstödjare och trygghetsteam på skolorna
  • Framtagande av loggor mot mobbning
  • Ungdomar på gymnasieskola har genomfört enkätundersökning och temadag och workshops kring ämnet
  • Två utbildningskonferenser för skolan har anordnats
  • "Säg STOPP" - en film och temateater kring mobbning har tagits fram i samarbete med Kulturskolan och föreningen DuD
Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*