Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska en dödsboanmälan lämnas till skattemyndigheten. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning. Den upprättas av kommunens socialförvaltning.

Viktig information

Följande gäller för dödsboanmälan under perioden 30 juni - 3 augusti

Läs igenom vilka uppgifter som behövs för att göra en dödsboanmälan på blanketten som finns till höger på sidan. När du har samtliga uppgifter kontaktar du oss efter vecka 31, alltså tidigast 4 augusti. Då kan vi förkorta handläggningstiden och ge dig snabbare service. Vi kan inte fatta beslut angående dödsboanmälan innan du har tagit fram samtliga uppgifter. Även om du ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram samtliga uppgifter innan vi kan fatta beslut om dödsboanmälan.

 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Då dödsboet saknar tillgångar till begravning kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnad. Katrineholms kommun har beslutat att högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten ska motsvara ett halvt basbelopp. Av detta avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs på en särskild blankett.
 
Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-575 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Relaterad information

Dödsboanmälan