Familj på promenad, foto: Johan Nygren

Familjeenheten

Familjeenheten är en öppenvårdsverksamhet för barn, ungdomar och familjer bosatta i Katrineholms kommun. Vi som arbetar här är utbildade pedagoger och socionomer med olika påbyggnadsutbildningar samt systemteori som gemensam teoretisk grund och med långvarig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.Vi riktar oss till barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Stöd och behandling är kostnadsfri.

På tisdagar och torsdagar kan du kontakta familjeenhetens öppna intag för korttidsinsats. Insatsen är en samtalsserie på max sju tillfällen som föräldrar ansöker om själva. 

Tisdagar kl. 08.15- 09.30
Torsdagar kl.  14.30- 16.00

Telefonnummer till öppna intaget: 070- 527 53 35, telefonen är bara bemannad under telefontiderna.

Du som behöver stöd i att vara föräldrar när det trasslar till sig

 • Har du och dina barn svårt att nå varandra?
 • Är du eller någon annan orolig för hur ni i familjen mår?
 • Känner du dig osäker kring barns olika utvecklingsfaser?
 • Finns det någon i din familj som blivit/blir utsatt för våld, misshandel eller sexuella övergrepp?

Du som är barn eller tonåring

 • Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma?
 • Vill du träffa andra som har det som du?
 • Har du blivit utsatt för eller sett våld, misshandel eller sexuella övergrepp?

 

Du som är professionell

 

 • Du kan alltid nå oss för konsultation eller information om insatser avseende barn och familjer.

 

…då kanske Familjeenheten är något för dig/er?

 Vi utgår ifrån att barn utvecklas i samspel med sina föräldrar. Vi arbetar därför tillsammans med dig som förälder och barn för att hitta lösningar, bryta mönster och hitta glömda möjligheter. Det kan handla om små eller stora bekymmer.

Vi vill skapa möjligheter….

 • För dig att utveckla dina dina egna resurser.
 • Att stärka relationen i familjen.

 

Vi arbetar med:

 • Barn- och familjebehandling
 • Samspelsbehandling genom t ex Marte Meo
 • Barnorienterad familjeterapi
 • Tejping
 • Traumafokuserad kognitiv beteendegterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Barn- och tonårsgrupper
 • Föräldragruppsprogram
 • Behandling i hemmet - hemterapeut
 • Samverkan och förebyggande insatser

Har du frågor är du välkommen att ringa oss för mer information. Är du i behov av hjälp så gör du en ansökan via socialförvaltningens mottagningsgrupp.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-575 10
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Familjeenheten
Telefon: 0150-575 88
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*