Yttrande

Familjerätten utreder och lämnar yttrande till domstol bland annat i ärenden som rör byte av barns efternamn och till länsstyrelsen i ärenden rörande äktenskapsdispens.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*