Skilsmässa

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där man är folkbokförd. Ansökan om äktenskapsskillnad kan göras enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden, ha sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste anmälan göras om processen ska fullföljas, i annat fall fortsätter äktenskapet.

Bra information och blanketter finns hos Sveriges Domstolar. Se länk till höger

Om föräldrarna inte är överens om hur de skall göra med barnen efter en skilsmässa eller separation, eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan de vända sig till familjerätten som erbjuder rådgivning eller samarbetssamtal. Rådgivning och samarbetssamtal är kostnadsfria.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sveriges domstolar