Familjerätt

På socialförvaltningens avdelning för familjerätt lämnas information, råd och stöd i frågor som rör familjen, när det gäller:

  • Adoption
  • Faderskap
  • Skilsmässa
  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Yttranden

Rådgivning och besök på familjerätten är kostnadsfria.

Du kan läsa mer om familjerättens arbete i vänstermenyn.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*